Podmioty gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców. Posiadamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców licznych branż, w szczególności e – commerce, finansowej i ubezpieczeniowej. Znamy biznes nie tylko od strony prawnej.

Nasza Kancelaria oferuje w pełni profesjonalną i dobraną pod kątem indywidualnych potrzeb Klientów obsługę prawną przedsiębiorstw. Na kompleksowość obsługi pozwala nam współpraca ze specjalistami innych branż.

Indywidualne a jednocześnie kompleksowe podejście do problemów przedsiębiorcy oraz możliwość powierzenia wszystkich spraw zawodowych jednej Kancelarii, ułatwia bieżące funkcjonowanie firmy, a zarazem zapewnia pomoc prawną we wszystkich gałęziach prawa.

Wiemy też, że w niektórych sytuacjach ważna jest szybka informacja, aby podjąć odpowiednie decyzje – w pilnych sprawach możliwa jest też konsultacja online.

W zakresie obsługi prawnej oferujemy w szczególności:

 • porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje w zakresie bieżących działań,
 • sporządzanie, weryfikację, opiniowanie umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • udział w posiedzeniach organów spółki,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzanie pism sądowych,
 • tworzenie i analizę opinii prawnych, statutów, regulaminów,
 • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi,
 • wsparcie podczas negocjacji i mediacji z partnerami handlowymi,
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • windykacja roszczeń w trybie polubownym i sądowym.