Kim jesteśmy?

Dagmara Paszotta

Radca Prawny

Założycielka i Wspólniczka w Kancelarii, od 2010 roku radczyni prawna, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem najlepszym na roku w olsztyńskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2005 r. współpracowała i zdobywała doświadczenie w największych kancelariach prawnych w Olsztynie. Wieloletnie doświadczenie przekuło się na specjalizację w prowadzeniu cywilnych sporów sądowych. Od 2017 r. Pani Mecenas zajmuje się kompleksową obsługą tzw. „spraw frankowych”. Aktualnie pomoc „frankowiczom”  oraz posiadczom kredytów waloryzowanych do innych walut obcych jest dla niej kwestią priorytetową, ponieważ zdaje sobie sprawę z wagi problemów, jaką wywołują te sprawy w codziennym życiu konsumentów oraz jak kluczowy jest to temat dla tysięcy osób w skali kraju. Pani Mecenas pomaga także klientom przy analizie umowy z kancelariami specjalizującymi się w pomocy „frankowiczom”, kancelarie te bowiem nierzadko również stosują niedozwolone klauzule umowne w swoich wzorcach. W tej praktyce przydaje się jej wiedza zdobyta m. in podczas obsługi Rzecznika Finansowego.

Zajmuje się również obsługą prawną instytucji finansowych, a ponadto posiada fachową wiedzę w sprawach rodzinnych, ze szczególnym sprofilowaniem na sprawy z zakresu tzw. “uprowadzeń rodzicielskich”, rozwodów oraz podziału majątku wspólnego.

Aleksander Stusio

Radca Prawny

Wspólnik w Kancelarii, absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji, co pozwala na sprawne poruszanie się w świecie sztucznej inteligencji i nowych technologii. Firmy stawiające na rozwiązania cyfrowe, big data i nowoczesne technologie wyprzedzają konkurencję, ale napotykają również nieznane wcześniej problemy prawne, które Pan Mecenas z pasją rozwiązuje.

Zajmuje się obsługą spółek kapitałowych – również stosujących powyższe rozwiązania -  oraz współtworzeniem planów sukcesji za pomocą instytucji Fundacji Rodzinnych. Przeprowadził z sukcesem procesy przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz łączenia podmiotów kapitałowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalizuje się również w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych i niemajątkowych, zadośćuczynień, praw konsumenta i rękojmi, a także nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W tym zakresie korzysta z doświadczenia zdobytego m. in podczas obsługi Rzecznika Finansowego.

Jest również zaangażowany w działalność samorządu radców prawnych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Dodatkowo, jest członkiem organu Fundacji Radców Prawnych ,, Ius ‘’ zajmującej się pomocą dla osób potrzebujących, promocją zdrowia i propagowaniem wiedzy prawniczej.

Piotr Kożuch

Aplikant Radcowski

Absolwent kierunku Prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W Kancelarii pracuje od 2021 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa rodzinnego. Specjalizuje się w zakresie spraw o charakterze odszkodowawczym i ubezpieczeniowym oraz bieżącej obsłudze spółek kapitałowych.

Mateusz Liszewski

Aplikant radcowski

Absolwent studiów prawniczych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Od 2024 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów. Do zespołu kancelarii dołączył w 2022 roku. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego a także prawa rodzinnego. Swoje zainteresowania skupia również wobec prawa nowych technologii, w szczególności zastosowania sztucznej inteligencji (AI).