OFERTA

Oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak podmiotów gospodarczych. Gwarantujemy pomoc prawną w każdej gałęzi prawa, jednak naszą specjalnością i pasją jest prowadzenie (i wygrywanie) sporów sądowych. Nie unikamy trudnych zleceń i w związku z tym, stale podnosimy swoje kwalifikacje.

Klienci indywidualni

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych. Obsługa osób fizycznych:

 • analiza i ocena stanu prawnego spraw, również będących w toku,
 • konsultacje i porady prawne,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism w postępowaniu przed organami administracji, w tym podatkowej,
 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi,
 • redagowanie i negocjowanie umów.

Podmioty gospodarcze

Pomoc prawna dla firm – także wspólnot mieszkaniowych. Obsługa podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym – w tym przed organami podatkowymi,
 • tworzenie, rejestracja, obsługa działalności bieżącej oraz likwidacja podmiotów gospodarczych,
 • tworzenie i obsługa wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji,
 • przekształcanie spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego,
 • pomoc przy wyjściu spod zarządu spółdzielni mieszkaniowej i utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • redagowanie i negocjowanie umów o charakterze cywilno-prawnym i gospodarczym,
 • zapewnienie stałej informacji prawnej,
 • windykacja należności.

Copyright © 2018 Kancelaria Radców Prawnych PASZOTTA i STUSIO s.c.
Realizacja: Magito.pl & Rapzin.pl