Zespół – Kim jesteśmy?

radca prawny Dagmara Paszotta – założyciel i wspólnik w Kancelarii, od 2009 roku radca prawny, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem najlepszym na roku. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Prawo podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2005 r. współpracowała i zdobywała doświadczenie w największych kancelariach prawnych w Olsztynie. Klienci doceniają to doświadczenie, gdyż przekłada się ono na spersonalizowane podejście do każdej potrzeby klienta oraz przekuwa się na liczne sukcesy odniesione na sali sądowej, także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Mecenas specjalizuje się w reprezentowaniu  konsumentów w sporach sądowych przeciwko bankom w tzw. sprawach frankowych.

Ponadto, udziela pomocy prawnej przy tzw. “uprowadzeniach rodzicielskich”, również za granice kraju, zarówno na etapie przedsądowych mediacji, jak i w toku sprawy sądowej i wykonania orzeczenia. Szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego gwarantuje prowadzenie sprawy na najwyższym poziomie, zgodnie ze sztuką oraz w pełnej współpracy z Klientem.

W zakresie szczególnych zainteresowań Pani Mecenas znajdują się przede wszystkim niuanse procedury cywilnej, a w zakresie prawa materialnego zagadnienia związane z podziałem majątku wspólnego oraz ochroną dóbr osobistych.

Czas, w którym nie poszukuje najdogodniejszych rozwiązań prawnych dla swoich Klientów, Pani Mecenas poświęca rodzinie, grze na pianinie oraz jodze.

Dagmara Paszotta

 

+48 506 026 939

paszotta@
paszottastusio.eu

Dagmara Paszotta

 

+48 506 026 939

paszotta@
paszottastusio.eu

radca prawny Dagmara Paszotta – założyciel i wspólnik w Kancelarii, od 2009 roku radca prawny, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem najlepszym na roku. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Prawo podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2005 r. współpracowała i zdobywała doświadczenie w największych kancelariach prawnych w Olsztynie. Klienci doceniają to doświadczenie, gdyż przekłada się ono na spersonalizowane podejście do każdej potrzeby klienta oraz przekuwa się na liczne sukcesy odniesione na sali sądowej, także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Mecenas specjalizuje się w reprezentowaniu  konsumentów w sporach sądowych przeciwko bankom w tzw. sprawach frankowych.

Ponadto, udziela pomocy prawnej przy tzw. “uprowadzeniach rodzicielskich”, również za granice kraju, zarówno na etapie przedsądowych mediacji, jak i w toku sprawy sądowej i wykonania orzeczenia. Szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego gwarantuje prowadzenie sprawy na najwyższym poziomie, zgodnie ze sztuką oraz w pełnej współpracy z Klientem.

W zakresie szczególnych zainteresowań Pani Mecenas znajdują się przede wszystkim niuanse procedury cywilnej, a w zakresie prawa materialnego zagadnienia związane z podziałem majątku wspólnego oraz ochroną dóbr osobistych.

Czas, w którym nie poszukuje najdogodniejszych rozwiązań prawnych dla swoich Klientów, Pani Mecenas poświęca rodzinie, grze na pianinie oraz jodze.

radca prawny Aleksander Stusio – wspólnik w Kancelarii, absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji.

Ugruntowana i długotrwała współpraca z Kancelarią (od 2010 r.) pozwoliła mu na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ubezpieczeń majątkowych i niemajątkowych, zadośćuczynień, praw konsumenta oraz rękojmi. Zdobyte podczas udziału w licznych rozprawach sądowych doświadczenie, pozwala mu na swobodne i w pełni profesjonalne zastępowanie Klienta przed Sądem.

Poza pracą związaną z Kancelarią jest członkiem eksperckiej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wskazanie działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych. Ponadto, sprawuje funkcje w organach Stowarzyszenie.AI, które zajmuje się budowaniem społeczności wokół sztucznej inteligencji w Polsce.

Jest również zaangażowany w działalność samorządu radców prawnych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Dodatkowo, jest członkiem organu Fundacji Radców Prawnych ,, Ius ‘’ zajmującej się pomocą dla osób potrzebujących, promocją zdrowia i propagowaniem wiedzy prawniczej.

Cenny, wolny czas poświęca uprawianiu sportu począwszy od piłki nożnej poprzez jazdę na rowerze MTB, na grze w squasha kończąc.

Aleksander Stusio

 

+48 509 596 488

stusio@
paszottastusio.eu

Aleksander Stusio

 

+48 509 596 488

stusio@
paszottastusio.eu

radca prawny Aleksander Stusio – wspólnik w Kancelarii, absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji.

Ugruntowana i długotrwała współpraca z Kancelarią (od 2010 r.) pozwoliła mu na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ubezpieczeń majątkowych i niemajątkowych, zadośćuczynień, praw konsumenta oraz rękojmi. Zdobyte podczas udziału w licznych rozprawach sądowych doświadczenie, pozwala mu na swobodne i w pełni profesjonalne zastępowanie Klienta przed Sądem.

Poza pracą związaną z Kancelarią jest członkiem eksperckiej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wskazanie działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych. Ponadto, sprawuje funkcje w organach Stowarzyszenie.AI, które zajmuje się budowaniem społeczności wokół sztucznej inteligencji w Polsce.

Jest również zaangażowany w działalność samorządu radców prawnych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Dodatkowo, jest członkiem organu Fundacji Radców Prawnych ,, Ius ‘’ zajmującej się pomocą dla osób potrzebujących, promocją zdrowia i propagowaniem wiedzy prawniczej.

Cenny, wolny czas poświęca uprawianiu sportu począwszy od piłki nożnej poprzez jazdę na rowerze MTB, na grze w squasha kończąc.

Copyright © 2018 Kancelaria Radców Prawnych PASZOTTA i STUSIO s.c.
Realizacja: Magito.pl & Rapzin.pl